AutoCAD Eğitimi | MEB Onaylı Ankara'da AutoCAD Kursu

AutoCAD Kursu Müfredatı

AutoCAD Kursu eğitim programı, Vektörel Bilişim Eğitim Tasarım ve Çizim Kursları eğitim dönemi içerisinde önemli bir ağırlıktadır ve eğitim süreci dahilinde öğrencilerin kurs dönemi boyunca eğitimi verilen programı kullanıcı seviyesine gelecek kadar öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

 • Giriş
 • Genel bilgi
 • Katılımcı beklentilerinin belirlenmesi
 • AutoCAD arayüzünün tanıtılması, ayarları ve düzenlenmesi.


2D (2 Boyutlu Çizim)
 • Pafta düzeni ve ayarları
 • Çizim komutları
 • Düzenleme Komutları
 • Görünüm Komutları
 • Ölçü Birimlerinin ve Hassasiyetlerinin ayarlanması
 • Blok oluşumları ve Blok kullanımları
 • Ölçek


Layer (Katman)
 • Çizgi tipi, Çizgi rengi ve Çizgi kalınlıklarının oluşturulması
 • Katmanların kullanımı
 • Çizgi tiplerinin ölçeklerinin ayarlanması
 • Katmanlar arasında geçişler
 • Katman silme ve ad değiştirme


Perspektif Çizim Yöntemleri
 • İzometrik Çizim
 • Dimetrik Çizim
 • Axonometrik Çizim

Text (Yazı)
 • Yazı sitili oluşturma
 • Single Line Text ve Multi Line Text komutları
 • İstenilen ölçekte yazı yazabilme
 • Antet hazırlama


Dimension (Ölçülendirme)
 • Çizimin ölçülendirilmesi
 • Ölçü sitillerinin ayarlanması
 • Ölçülerin, ölçeğe uygun hale getirilmesi
 • Tolerans ölçülerinin verilmesi


Layouts (Sayfa/Pafta)
 • Yeni pafta yaratmak
 • Pafta ebatlarını ayarlamak
 • Çizimi paftaya hizalamak
 • Paftayı ölçekleme
 • Pafta üzerinde iki farklı ölçekle çalışma
 • Paftanın yazdırılmasıPlot (Yazdırma)

 • Yazıcı ayarları
 • Projenin ölçekli yazdırılması
 • Projenin diğer formatlarda (Pdf, jpg, png) yazdırılması


3d Solid Modeling (3 Boyutlu Katı Modelleme)
 • Katı modellemeye giriş
 • 3d Görünüşler (orbit)
 • Katı modelleme komutları
 • Model düzenleme komutları
 • Kesit ve Görünüş Çıkartmak


Render (Görselleştirme)
 • Render konusuna giriş
 • Işık ve gölge (Noktasal ışık, Spot ışık ve çevresel ışık etkileri)
 • Materyal (kaplama) Kavramı
 • Materyal (kaplama) oluşturma
 • Objelere materyallerin uygulanması
 • Background (arka plan) oluşturma
 • Kamera ile görünüş pencereleri oluşturma
 • Render alma
 • Render kalitesini artırmak
 • Renderların resim olarak kaydedilmesi


3D Layouts (Sayfa/Pafta)
 • 2D ve 3D objelerin paftaya aktarılması
 • 3D objelerden otomatik görünüş ve kesit alınması
 • 3D objelerin İzometrik, Dimetrik ve Axonometrik görüntülerini kamera ile otomatik elde etmek.
 • Çizimlerin farklı veya aynı ölçekte tek bir paftada yazdırılmasını sağlamak
 • 3D objelerin görüş ve kesitlerinin ve render görüntülerinin tek bir paftaya yazdırılması


Şablon Dosyası Oluşturmak
 • Standart olarak kullanılan ayarların bir dosyada toplanarak bir sonraki çizimde, çizim süresini kısaltmak için kaydedilerek kullanılması


Design Center
 • Daha önceden oluşturulmuş projelerin içeriğindeki sitilleri, blokları, çizimleri ve ayarları mevcut proje üzerine ekleme


Proje Çalışmaları

 • Proje Seçimi (Proje Kursiyer Tarafından En Az 2 Hafta Önce Belirlenir)
 • Projenin Çizilmesi (Kursiyer En Az 2 Hafta Önce Çizime Başlar Ve Takıldığı Konular Bu
 • Saatte Gösterilir)
 • Projenin Görselleştirilmesi
 • Sertifika Verilmesi


Katılımcılara Vektörel Bilişim Tarafından Autocad Ders Notları (Kitap) Ücretsiz Verilecektir.

Vektörel Bilişim Autodesk Lisanslı Eğitim Merkezidir.( AutoCAD, 3D Max, Inventor Vb.)

www.vektorelbilisim.com
www.autocadkurslari.com