Elektrik Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
Elektrik enerjisinin elde edilmesinde tabiattaki enerji türleri kullanılmaktadır. Bu
kaynaklar farklı dönüşümler neticesi elektrik enerjisine çevrilir. Kaynakların bazıları ise
direkt kullanılmaktadır.

Hidrolik Kaynaklar
Akarsulardaki suların barajlarda toplanılarak yüksek bir yerden aşağı düşürülmesi ile türbin
çarkları döndürülür ve türbin şaft miline akuple bağımlı olan jeneratör çıkışından elektrik
enerjisi elde edilir. Bu tür sistemlere hidroelektrik santral denir.

Termik Kaynaklar
Kömür, petrol ve ürünleri, doğalgaz gibi fosil kaynaklı yakıtların yakılması sonucunda
meydana çıkan ısıdan elde ettikleri basınçlı sıcak su buharının, buhar türbinini döndürmesi ile,
türbin şaft miline akuple bağımlı olan generatör çıkışından elektrik enerjisi üretilir. Bu tür
elektrik enerji üretimi yapan sistemlere termik elektrik santrali denir.

Nükleer Kaynaklar
Atomun çekirdeğinin denetimli bir şekilde parçalanması neticesi meydana çıkan ısı
enerjisinden yararlanılarak elektrik enerjisi üretimi uygulanan sistemlerdir. Bu sistemle çalışan
santrallere nükleer elektrik santrali denir.

Rüzgâr Enerjisi
Rüzgâr alan açılmış arazilerde, rüzgârın etkisiyle rüzgâr türbinlerinde elde ettikleri
mekanik enerji alternatör sayesinde elektrik enerjisine dönüşmektedir. Bu sistemle çalışan
santrallere yel santrali denir.

Güneş Enerjisi
Güneşin ısı ve ışık enerjisinden faydalanılarak elektrik enerjisi elde edilir.

Jeotermal Enerji
Yeraltından çıkan sıcak su buharı yahut gazlardan yararlanılarak uygulanan elektrik
enerjisi üretim sistemidir.

Gelgit Enerjisi
Ayın hareketlerine göre deniz suları yerçekiminin etkisiyle alçalıp yükselmektedir.
Deniz yüksekliğinde sular bir havuzda toplanır. Aynı hidroelektrik santrallerde olduğu gibi
elektrik enerjisi üretilir.