İstanbul, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biridir ve şehrin coğrafi yapısı nedeniyle rüzgar enerjisi potansiyeli sınırlıdır. Ancak, İstanbul'da da bazı bölgelerde rüzgar enerjisi potansiyeli bulunmaktadır ve bu bölgelerde rüzgar enerjisi projeleri geliştirilmektedir.

İstanbul'da rüzgar enerjisi projeleri genellikle kıyı bölgelerinde kurulmaktadır. Özellikle, İstanbul Boğazı çevresindeki bölgelerde rüzgar enerjisi santralleri kurulması planlanmaktadır. Bunun yanı sıra, bazı adalar ve kıyı şeridi bölgelerinde de rüzgar enerjisi projeleri geliştirilmektedir.

İstanbul'da rüzgar enerjisi potansiyelinin sınırlı olması nedeniyle, şehirdeki rüzgar enerjisi projelerinin kapasiteleri genellikle küçüktür. Ancak, İstanbul'daki rüzgar enerjisi projeleri, şehirdeki enerji ihtiyacının bir bölümünü karşılamaya ve çevre dostu enerji üretimine katkıda bulunmaya yardımcı olmaktadır.

İstanbul'da rüzgar enerjisi projeleri, çevresel etkilerinin yanı sıra, şehrin estetiği açısından da önemlidir. Bu nedenle, İstanbul'daki rüzgar enerjisi projeleri, çevreye ve şehir estetiğine uygun bir şekilde tasarlanmakta ve inşa edilmektedir.

İstanbul'daki rüzgar enerjisi üretim kapasitesi, şehirdeki farklı rüzgar enerjisi santrallerinin kapasitelerine bağlıdır. İstanbul'da faaliyet gösteren rüzgar enerjisi santralleri farklı kapasitelere sahip olabilirler.

Ancak genel olarak, İstanbul'daki rüzgar enerjisi kapasitesi, diğer bölgelere göre daha düşük olmakla birlikte, şehirdeki rüzgar enerjisi santrallerinin toplam kapasitesi yaklaşık 100 megavat civarındadır. Bu kapasite, şehirdeki enerji talebinin bir bölümünü karşılamaya ve çevre dostu bir enerji kaynağı sağlamaya yardımcı olmaktadır.