Trafo İşletme Sorumluluğu Nedir

Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri’nde can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli işletme hizmetlerinin yürütülmesini üstlenen yetkili kişilere “Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu” denir.

İşletme sorumlusu elektrik mühendisinin görev, yetki ve çalışma yöntemlerini düzenlemek amacı ile hazırlanmış “Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği”ne göre işletme sorumlusunun, işletme sahibinin ve Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) yükümlülükleri vardır.

Yüksek gerilim işletme sorumluluğunu üstlenecek mühendislerin, E.M.O. tarafından verilen ‘’Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu’’ ve S.M.M. belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Trafo İşletme Sorumluluğu Neden Yapılır

1 kV’un üzerindeki tesisler; doğru kurulmadığında ve doğru işletilmediğinde can ve mal güvenliği açısından büyük risk taşırlar. Bu nedenle; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), riski azaltmak ve tesis güvenliğini artırmak için bazı yasal düzenlemeler yapmışlardır.
1 kV’un üstündeki yüksek gerilim tesislerinin işletme sorumluluğunu üstlenen elektrik mühendislerinin yetki ve yükümlülükleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.
Bu yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kanunun hükümlerine dayandırılarak yasal ve zorunlu hale getirilmiştir.
İşletme sorumluluğu, YG Tesisleri’nin kuruluş aşamasının tamamlanması sonrasında yürütülen geçici kabul çalışmaları ile başlayıp, tesislerin gerilim altında bulunduğu süre içinde uygulanır.

Trafo İşletme Sorumluluğu Zorunlu Mu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin Kuvvetli Akım Tesislerinde Çalışmak başlıklı 60. maddesinde ;

’Tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik konulardan sorumlu elektrik mühendisi olmalıdır.Bu mühendisin iş güvenliği ve iş emniyeti açısından sorumluluğu, tesiste uyulması gereken iş güvenliği yöntemlerini tespit etmek , emniyetli bir işletme için uyulması gerekli kuralları belirlemek ve gerekli araç gereçleri tespit ederek söz konusu kurallara uyulması yönünde denetlemeler yapmaktır ’’ demektedir.

Yüksek Gerilimli Elektrik Kuvvetli Akım tesislerine sahip özel trafolu tesislerin ,her yıl için işletme sorumluluğunu üstlenecek Elektrik Mühendisi ile yapacağı hizmet sözleşmesini Elektrik Dağıtım Kuruluşlarına ibraz etmesi gerektiği Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu( EPDK) tarafından hazırlanan Perakende Satış Sözleşmelerinde de belirtilmiştir.