1. Line----------------.: Kesik Çizgi Çizer
2. Construction line.----------------.: Doğrusal Çizgi Çizer
3. Polyline ----------------: Birleşik Doğrusal Çizgi Çizer 3 Boyutlu Çizimlerde Kullanılır
4. Polygon ----------------: 3 Kanerlı ve Daha Fazla Kenarlı Çizimler , çokgen çizme
5. Rectangle ----------------: Diktörtgen Çizme
6. Arc ----------------: Yay Çizmede Kullanılır
7. Circle ----------------Daire , Çember çizme
8. Revcloud----------------Bulut Çizer Ve Tarama ,Deniz Dalgası Çizer
9. Spline ----------------: Eğriler çizme Elipstik Hareketlerle
10. Elipse ----------------: Elips çizmede Kullanılır
11. Elipse arc .---------------- Eliptik yay çizme
12. İnsert block.----------------: Çizim Bloğu ekleme
13. Make block----------------Çizim Bloğu oluşturma
14. Point----------------Nokta çizme
15. Hatch ----------------.: Taramalar Ve Kaplamalar
16. Hatch gradient----------------Renkli Taramalar Ve Kaplamalar
17. Region ---------------- Kapalı bölgeler oluşturur 2 Boyutlu Çizimi Katı hale getirir.
18. Table ----------------Tablolar Oluşturma
19. Multiline text ----------------: Çok satırlı yazı oluşturma


www.biladim.com
www.fctasarim.com


1.Erase----------------Silme İşleminizde Kullanılır Silgidir..
2. Copy----------------:Çizim ve Nesne Kopyalama İşlemi yapar
3. mirror----------------:Çizimin ve nesnenin karşıya ayna görüntüsünü verir yansıtır..
4. Ofsetlem----------------.:Çizim ve Nesnelerinizi Kalıp şeklinde ofsetler içe veya dışa kopyalar.
5. Array----------------Çizimleriniz ve Nesneleri istediğiniz aralıklarda kopyalar
6. Move----------------Çizimlerinizi istediğiniz Konuma Taşır
7. Rotate----------------Çiziminizi Serbest veya Açılı bir şekilde döndürme yapar.
8. Scale----------------:Çizimlerinizi Ölçekli Olarak Küçültüp ve Büyütür.
9. stretch----------------Çizimlerinizi uzatma işleminde kullanılır
10.trim.----------------Çizimlerinizin Fazlalıklarını Budama yapın
11.extend----------------:İki Çizim arasına Kadar Seçilen çizgiyi uzatır
12.break at point----------------:Bir noktadan budama ve kırma işlemi
13.break----------------:Kırma Budama işlemi yapar
14.Join----------------:Farklı nesneleri birleştirmek için yeni bir komut
15.Chamfer----------------:İki Çizgi Köşesini Kırar Pah yapar Birleştirir
16.filet----------------:İki Çizgiyi Yuvarlak birleştirme yapar
17.explode----------------.:Nesneleri ve Çizimi Patlatır