ELEKTRİK ENERJİSİ ÇEŞİTLERİ

Enerji kısaca iş yapabilme yeteneğidir. Tıpkı uzunluklar gibi skaler büyüklüktür. Toplamda 10 ana enerji çeşidi vardır. Bunlar mekanik, potansiyel, kinetik, ısı, ışık, elektrik, manyetik, kimyasal, nükleer ve ses enerjisidir. Unutmamamız gereken ise hiçbir enerjinin kaybolmadığıdır. Olsa olsa başka bir enerji türü olmuştur.
Dünyadaki bulunan enerjinin çoğu su, ısı, güneşten oluşur. Bu enerjiler insanlar tarafından çeşitli işlerde kullanılır.

MEKANİK ENERJİ

Bir sistemin mekanik hareketinden oluşan enerji elektrik enerjisine dönüşür. Bu oluşan mekanik enerjisi ile santrallerde elektrik enerjisi üretilmektedir.

POTANSİYEL ENERJİ

Bir cismin konumu ve durumu yüzünden sahip olduğu enerjidir. Gerilmiş bir yayda, havada duran bir cisimde ve iple tavandan asılı bir modelde potansiyel enerji vardır. Kısaca yüksekliği olan ya da gerilmiş/sıkıştırılmış tüm cisimlerde potansiyel enerji mevcuttur

KİNETİK ENERJİ

Kinetik enerjiye sahip olmak için bir cismin hareket ediyor olması lâzımdır. Yani kinetik enerji hızı olan cisimlerin sahip olduğu enerji çeşididir. Bunlara örnek olarak koşan çocuk, dönen tekerlek ya da yüksekten düşen bir top gösterilebilir.

ISI ENERJİSİ

Cisimlerin sıcaklıkları yüzünden sahip olduğu enerjidir. Sıcaklığı yüksek ya da düşük bütün maddelerin ısı enerjisi vardır. Örnek verecek olursak: ampul, elektrik sobası, jeotermal enerji, ısıtıcılar

ELEKTRİK ENERJİSİ

Bu enerji türü bu sitedeki ana başlıklardan birini oluşturur. Cisimlerin elektrik yükleri sebebiyle sahip oldukları enerjidir. Bir sistemin mekanik hareketinden oluşan potansiyel ve kinetik enerjisi sistem tarafından elektrik enerjisine dönüşür. Sistem tarafından üretilen elektrik enerjisi bugün ev işlerinin vazgeçilmez unsurdur.

MANYETİK ENERJİ

Manyetik Jeneratör adı verilen alet üzerindeki manyetik motoru sayesinde dışarıdan hiçbir enerji almadan dönerek elektrik üretmektedir. Sistemdeki enerji üretimi yani elektrik üretimi sınırsızdır.

IŞIK ENERJİSİ

Bu enerji türü karanlık bir odayı aydınlatabilecek bir enerji türüdür. Yanan odun, ampul, Güneş, lamba vb. şeyler bir şekilde sahip oldukları enerjinin bir kısmını ışık enerjisine çevirir.
Bu enerjide ısı üreten kaynaklar tarafından yayılan ışık enerjisi kullanılır. Işık enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülür. Bu kaynaklardan çıkan ışık enerjisi ısıya göre çok hızlı yayılır.
Işık enerjisi üreten kaynaklar tarafından üretilen ısı enerjidir. Bu enerji ısıya göre çok hızlı yayılmaktadır. Işık enerjisi doğrudan kullanılan enerji olduğu gibi elektrik enerjisine dönüştürülerek de kullanılmaktadır.

KİMYASAL ENERJİ

Maddelerin kimyasal reaksiyonlarda bulunması sonucu ortaya çıkar. Yanma, Yakma ve benzeri olaylar bir enerji sonucu olur ve onlar da bir enerji açığa çıkartır.
Kimyasal maddelerin içinde bulunan potansiyel enerji kimyasal reaksiyon sonucu doğru akım elektrik enerjisine dönüşür. Bu kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüştürüldükten sonra doğru akımla çalışan makineye çalıştırır ya da hareket ettirilir.
Pil ve taşıtlarda kullanılan akümülatörlerin içinde bulunan potansiyel enerji, kimyasal reaksiyon sonucu doğru akım elektrik enerjisine dönüştürebilir.

NÜKLEER ENERJİ

Fisyon veya füzyon sonucu meydana gelir. Nükleer santrallerden bu şekilde elektrik elde eder.

SES ENERJİSİ

Sesin enerjisi olduğunu nasıl anlayabiliriz? Şu örnekle açılanabilir: Camın kırılması. Hani o yüksek şiddetteki çığlıkların kırdığı camları anımsayın. Bunlar sesin enerjisi yüzündendir. Zilin kinetik enerjisi ses ve biraz da ısı enerjisine dönüşür. Yani kol zile vurdukça sesin çıkması enerji dönüşümüdür.