Toprak Özgül Direnci Ölçümü (Wenner Metodu)
Toprağın özgül direnci ölçümü “a” eşit mesafesi ile 4 adet kazık Toprak üzerinde bir çizgi halinde yerleştirilerek ölçüm gerçekleştirilir. Test cihazı “I”
akımı iki elektrot arasına enjekte edilir. ( E ve H). ES ve S elektrotları arasındaki ***8710;V gerilim potansiyeli ölçülür.
Toprak Özgül Direnci Ölçümü Wenner Metodu.jpg
Kullanılan ölçüm cihazı geleneksel toprak direnci ölçüm cihazıdır , ancak cihazın akım verme ve ***8710;V potansiyeli
ölçme yeteneği olmalıdır.nOhmmetre üzerinde okunan direnç değeri R özgül direnci hesaplamada kullanılır.