Bir DA makinesi kaynak makinesi olarak kullanılabilir mi?